Miljöskydd för palmabukten

Nu tar Balearernas hamnmyndighet, Autoridad Portuaria de Balears (APB), aktiva steg för att bättre skydda vattenmiljön i palmabukten.

Det gör man genom att lämna sitt fulla stöd till en skärpt vattenlag, som syftar till att skydda det känsliga ekosystemet i bukten.

Särskilt hotad är sjögräsarten Posidonia oceania som växer här. Posidonia är unik för Medelhavet.

Palmabukten är redan nu satt under starkt tryck på grund av eftersatt underhåll av reningsanläggningar. Orenat spillvatten kommer ut i bukten och badstränder tvingas tidvis att stänga.

I fortsättningen gäller strikta regler för var fritidsbåtar och kommersiella fartyg får röra sig och ankra i bukten.

Bötesbeloppen för brott mot den nya sjölagen är höga. Minst sagt.

Skepparen som kastar sitt ankare i ett område med Posidonia oceania kan få böta upp till 30 000 euro. För att minimera risken att så sker, finns godkända zoner i bukten för både ankring och transport av farligt gods.

Ännu häftigare böter kan drabba främst rederierna. Kasta ankare inne i hamnen eller inseglingsleden med farligt gods i lasten kan kosta 180 000 euro.

APB samarbetar också med andra hamnar i Europa som är populära mål för kryssningsfartygen. De har bildat en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för en framtida hållbar båtturism som väger in både miljö och ekonomi

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

Uber sänker sina priser

Uber, det amerikanska taxiföretaget, har varit på Mallorca sedan i juni och lanserar nu tjänsten Uber X med mindre fordon och lägre priser. Den nya tjänsten kommer prismässigt konkurrera direkt

Läs mer »

Ombyggnaden av Paseo Marítimo försenad

Under ett möte i Palmas hamn i förra veckan informerade Balearernas hamnmyndighet (APB) och Palmas kommunfullmäktige att projektet med ombyggnaden av Passeig Marítimo går framåt men nya beslut har uppkommit

Läs mer »
NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).