Mer förnyelsebar energi

EUs medlemsländer har enats om att 2020 – alltså om knappt tre år – ska 20 procent av energiförbrukningen komma från förnyelsebara källor som vindkraft, biobränsle, sol och vattenkraft.

Spanien vill gå en bit längre och siktar på att nå upp till 20,8 procent. Men om man ska lyckas så brådskar det.

Senaste statistik från Bryssel visar att 2015 var ett dystert år för Spanien ur miljösynpunkt. Utsläppen av växthusgaser steg med tre procent därför att användningen av kol och olja ökade. Medan det förnybara stagnerade.

Under större delen av de senaste 20 åren har andelen förnyelsebara energislag pendlat mellan sex och sju procent. Efter 2009 ökar andelen successivt för att sedan plana ut på drygt 16 procent 2014 och 2015.

Det krävs därför en ökning av förnyelsebara energislag med nästan 30 procent fram till 2020 för att nå miljömålet. Preliminära uppgifter för 2016 tyder på att användningen av kol vänder neråt och att de förnyelsebara energislagen, främst vattenkraft, åter vinner terräng.

Men Spanien måste lägga in en ordentlig spurt.

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).