Strategin för att rädda Mallorca från kollaps

Nycklarna för att rädda Mallorca från en ekonomisk-, befolknings- och miljökollaps finns sedan februari 2022 hos Consell de Mallorca. För drygt ett år sedan kontaktade Consells ordförande Catalina Cladera kända experter inom miljö, ekonomi, sociologi och samstyre för att ge dem i uppdrag att utarbeta dokumentet ”Mallorcastrategin 2030” för att definiera framtidens Mallorca. Nedan kan du läsa en sammanfattning av delar av strategin.

I dokumentet tas det upp utmaningar med klimatförändringar, överbefolkning och överexploatering av resurser och det betonas i vilken utsträckning vägtransporter bidrar till utsläppen. Detta bidrag är större än för flygresor och resor med fartyg och motsvarar 56% av alla utsläpp – de producerar mer än två miljoner ton CO2 per år.

De ca trettio olika specialisterna med olika bakgrund som utarbetat detta dokument betonar behovet av att minska beroendet av privata transporter. Man förespråkar att bygga ut kollektivtrafiken; fler bussar där det bör finnas maximala väntetider på femton minuter i kommuner med mer än 20.000 invånare och trettio minuter för de med under 20.000.

Det bör ske förbättrade anslutningar så att man inte behöver passera genom Palma och det måste finnas körfält för enbart kollektivtrafik. En omorientering av väginfrastrukturen från privat till kollektivtrafik innebär inte bara att reservera körfält för kollektivtrafik på befintliga vägar utan också att genomföra en inventering av samtliga vägar. Det bör därefter byggas vägar som förbinder de olika tätorterna och kommunerna och avsätta utrymme på dessa dessa vägar för cyklister och andra typer av icke-förorenande fortskaffningsmedel.

Man bör prioritera en minskning av hyrbilar, anpassa kommunernas centrum till fotgängare och bygga parkeringsplatser utanför centrum med goda förbindelser in till centrum. När det gäller järnvägen föreslås att den planerade Llevant-linjen (Manacor-Arta, Cala Ratjada och Cala Millor) ska kompletteras och att två nya linjer ska skapas: Andratx-Calvia-Palma och Palma-Llucmajor-Campos-Santanyi-Felanitx-Manacor.

När det gäller lufttransporter anges det i dokumentet att det är ”nödvändigt” att minska det befintliga turistutbudet på Mallorca, höja kvaliteten och samtidigt minska antalet inkvarteringsplatser och öka inspektionen och påföljderna för olagligt boende.

Sjötransporter bidrar i hög grad till utsläpp av växthusgaser och bidrar också till luftföroreningar på lokal nivå. Det föreslås därför att alla fartyg som anländer till hamnarna på Mallorca senast 2030 ska ha nollutsläpp (istället batterier, sol, vind osv.) medan antalet privata båtar bör minskas.

Källor: Ultima Hora och Mallorca Daily Bulletin

Bild: Pixabay

Missa inga nyheter! Prenumerera på vårt veckovisa, kostnadsfria nyhetsbrev HÄR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).