Stöd Svenska kyrkan i Palma

Hamnar vi svenskar på Mallorca i någon svårighet kan vi få hjälp av Svensk kyrkan i Palma. Gäller både stort som smått. Och oavsett om vi är fastboende eller på tillfälligt besök.

Det kan handla om att vi hamnar på sjukhus och behöver någon att tala med. Eller att vi helt plötsligt saknar el till vår bostad och inte kan språket. Då är kyrkan en vän i nöden.

Nu är det vår tur att hjälpa kyrkan på Mallorca.

Kyrkan har påverkats negativt av pandemin – alla bröllop i år har avbokats. Hur det går med basaren vet ingen just nu. Båda dessa aktiviteter har varit goda inkomstkällor.

Prästerna och kantorn får sina löner från Sverige. Kyrkolokalen i Palma ägs från Sverige som vi lokalt betalar drift och skatt för. Resterande utgifter som lokalanställda och andra omkostnader har församlingen löst med bland annat ersättningar från bröllop och basaren.

Kyrkan har därför behov av medlemskap, gåvor och annat stöd.

Se här vad du kan göra för att stötta.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

Varmare hav ökar antalet maneter

Maneterna tenderar att öka och söka sig närmare land när temperaturen stiger i havet och Medelhavets temperatur är just nu högre än normalt. Med den nya mobilappen, MedusApp, kan du

Läs mer »
NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).