Nu införs basinkomst

Innan coronapandemin hade Spanien ett stort antal invånare som levde med mycket små eller inga inkomster.

Deras situation har förvärrats genom pandemin.

Spanska regeringen har därför skyndat på en lag om basinkomst (IMV Ingreso Mínimo Vital), en garanterad lägsta inkomst. Genom detta hoppas regeringen minska den extrema fattigdomen i landet med 80%.

Storleken på ersättningen beror på hur hushållet ser ut och vilken inkomst man har sedan tidigare. Beloppen rör sig mellan 462 – 1015 euro per månad. Har familjen eller individen en låg inkomst så räknas den av och man får mellanskillnaden.

Basinkomsten har inget krav på återbetalning.

Får individen ökande inkomster minskar basinkomsten lika mycket tills den helt uteblir. Ett liknade stöd har funnits sedan tidigare i landet men med stora regionala skillnader.

Basinkomst (IMW) kan sökas från 15 juni av alla invånare mellan 23 och 65 år som har behov.

På Balearerna räknar regeringens ordförande Francina Armengol att drygt 15 000 familjer kommer att beröras.

Staten förväntar sig att nå 850 000 hushåll (2,3 miljoner individer varav ca en tredjedel är barn) med denna basinkomst. Hushållen består till 16% ensamstående föräldrar som till 90% är kvinnor.

En första beräkning visar att detta kommer att kosta skattebetalarna 3 miljarder euro per år.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

Vindruvor

Tidig vinskörd i år på Mallorca

Vinskörden har redan börjat på Mallorca på några av vingårdarna anslutna till Vi de la Terra de Mallorca. De höga temperaturerna gör att skörden börjar tidigare för att frukten inte

Läs mer »
NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).