Fler skyddade boenden

Balearerna är dåliga på att skydda kvinnor och deras barn från olika former av våld i nära relationer. Tyvärr sämst i hela Spanien.

Därför kraftsamlar nu sociala myndigheter och ansvariga politiker i Palma för att få en ändring tillstånd. Antalet skyddade platser kommer att utökas från 48 till 76. Eller med knappt 60 procent.

Balearernas regering har sedan tidigare bestämt att i varje kommun ska finnas ett (1) skyddat boende för var 3 500:e kvinna. Så här långt har Palma kommun misslyckats med att möta detta krav. Faktum är att man legat långt under.

Med den nya satsningen kommer Palma att uppfylla kraven med råge. Och det behövs. För i spåren av covid-19, nationellt nödläge och karantäner har våldet mot kvinnor stigit kraftigt.

Behovet av skyddat boende i Palma har därför ökat med över 50 procent hittills i år jämfört med 2019. Som var året då våldet mot kvinnor på Balearerna översteg snittet i Spanien med inte mindre än 40 procent.

Och utbyggnaden av platser kommer att fortsätta tills kommunen kan erbjuda runt 100 platser till utsatta kvinnor och barn.

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).