Fler kvinnliga poliser

Den spanska polisen är organiserad i tre nivåer – Guardía Civil, Policía National och Policía Local.

Den lokala polisen, Policía Local, sköter trafikövervakning, assisterar vid olyckor, ingriper vid bråk, skyddar offentliga byggnader. Kort sagt – svarar för vår dagliga trygghet i samhället.

Just nu pågår från Palma stads sida ett försök att förmå fler kvinnor att söka sig till den lokala polisen.

Dagsläget är att bara sex procent av poliskåren i staden är kvinnor.

En siffra som är helt ur linje med stadens plan för jämställdhet. Dessutom får de kvinnliga poliserna oftast sitta på stationen och arbeta administrativt.

Att patrullera Palmas gator och ingripa vid bråk är vikt för de manliga kollegorna.

Inte för att kårens kvinnor saknar erfarenhet – de har varit poliser mellan 14 och 17 år. Men de känner sig diskriminerade och därför måste de bli fler. Bara då får man tyngd att sätta emot särbehandlingen. Anser de.

Argument som politikerna förstår.

Så nu tänker Palmas stadsfullmäktige könskvotera och reservera 40 procent av aktuella utbildningsplatser för kvinnliga sökanden.

De få kvinnor som får möjligheten att patrullera och ta konfrontationer med buset är tydliga i sin kritik.

”Här råder en machokultur och vi måste vara dubbelt så duktiga som våra manliga kollegor”.

Och många fler.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).