Fattigdomen på Balearerna har ökat de senaste 20 åren

Balearerna är den spanska regionen med den största nedgången i bruttonationalprodukten (BNP) per capita sedan 2000. Den har fallit från andra till tionde plats i det statliga förmögenhetsindexet.

Denna negativa trend, som började i mitten av 80-talet återspeglar en ineffektivitet i öarnas ekonomiska modell som leder till ökad fattigdom och ojämlikhet och står i kontrast till en växande befolkning, ökad sysselsättning och en ökad turism.

Detta återspeglas i den senaste rapporten från Ekonomiska och sociala rådet (CES), som presenterades i slutet av oktober i parlamentet av representanter från CES. De betonade behovet av att genomföra förändringar för en ”omfördelning av resurserna”.

Rapporten visar att nästan en femtedel av befolkningen är fattig (även om siffran förbättrats jämfört med 2020) och 9% lider av extrem fattigdom, medan 4 av 10 öbor har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Disponibel inkomst per hushåll sjönk mellan 2020 och 2021 från 18.787 euro/år till 16.867 euro/år, en minskning med 10,2%. Pensionerna ligger i genomsnitt nästan 7% under landets genomsnitt. Detta, i ett demografiskt läge där för första gången de över 64 år (16 procent av befolkningen) överstiger de under 16 år (15,6 procent).

Studien menar att den viktigaste socioekonomiska utmaningarna på öarna är ”befolkningsstrukturen”, en åldrad befolkning med 24,4% utlänningarna och 21,6% av spanjorerna födda utanför Balearerna i kombination med en växande svårigheten att få tillgång till bostäder.

På mindre än ett decennium har bostäder blivit nästan 55% dyrare.  År 2020, för att köpa ett boende på Balearerna, var en bosatt med en genomsnittlig inkomst tvungen att lägga hela lönen av 16,9 års arbete för att kunna slutföra betalningen, medan genomsnittet i Spanien ligger på 9,2 år.

Det konstateras vidare att Balearernas BNP  2021 ökade med hela 10,4 %, nästan dubbelt så mycket som Spaniens som helhet (5,4 %) och euroområdet (5,1 %). Men med tanke på att Balearerna ledde BNP-fallet under covidrestriktionerna på grund av dess starka beroende av turism, låg ändå BNP 2021 12,4% lägre än 2019, dvs före pandemin.

Källa: Economia de Mallorca

Foto: Depositphotos

 

 

 

 

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

Polisen använder drönare för brottsbekämpning

Polisen har tagit till två högprecisionsdrönare för att stärka brottsbekämpningen och öka säkerheten för medborgarna på Mallorca. Utrustade med avancerad zoom och värmekamera kan drönarna läsa registreringsskyltar och identifiera personer

Läs mer »
NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).