Dyrare och mindre glass i sommar

Glass

Glassen är mindre och dyrare i sommar. Trots att Mallorca förväntas slå rekord i antalet besökare, vilket innebär en rekordsommar för glasstillverkarna, förväntas vinsten bli lägre.

Allt kostar mer i sommar, inte bara ingredienserna, enligt Mónica Paramo, Murmuis glassbar. De biologiskt nedbrytbara behållarna och skedarna har också ökat i pris och glasstillverkarna är en av de största förlorarna på grund av det ökade elpriset. Kostnaden för en skopa hemgjord glass har ökat med i genomsnitt 10 cent i år.

Råvaruleverantörerna har ökat priserna på sina produkter som blivit mellan 20-30% dyrare. Mjölk och grädde har ökat i pris, likaså sockret som kostar 30% mer än tidigare och frukt har blivit lyxmat. Tidigare fick vi en prislista för hela året från våra leverantörer, säger Paramo, idag är det otänkbart och ingen leverantör har förbundit sig att hålla samma priser hela året.

Ett sätt att hantera de höjda priserna på ingredienser mot slutkonsument är att göra glassarna mindre, men trots det kommer priset på den nu mindre glassen vara 10–20% högre än tidigare, men detta kompenserar ändå inte fullt ut för prishöjningarna på råvaror och el varför glassäljarnas vinster också kommer att minska.

Foto: Pixabay
Källa: Ultima Hora

 

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).