Coronavirus – läget i maj

Antalet smittade fortsätter att sjunka och framförallt ser det mycket bra ut på sjukhusens intensivvårdsavdelningar.

Turisterna har börjat komma i lite större omfattning, hittills mest tyskar och skandinaver.

Britterna kan inte resa till Spanien ännu eftersom deras regering anser att landet har för hög smittspridning. Det drabbar även Mallorca trots att smittspridningen här är låg.

Smittläget

Under månaden har 1 250 nya fall av Covid – 19 rapporterats på Balearerna. En liten nedgång (-250) jämfört med april. Per sista maj fanns 567 aktiva fall på öarna. Totalt har drygt 60 000 invånare drabbats av coronaviruset sedan utbrottet i början av februari 2020. Betyder ca 5% av befolkningen.

Just nu ligger smittnivån på Balearerna strax under 35 nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Det är nivå två (20 – 59 fall) nerifrån på EU:s sjugradiga skala.

Sjukhusläget 

Per sista maj låg 36 personer på sjukhus på grund av covid. På intensiven har det igen lättat för personalen. Nu är 13 platser upptagna, vid månadsskiftet april-maj var det 40. Kapaciteten är idag utnyttjad till 6%.

Vaccinering

Per sista maj var 17% av befolkningen fullt vaccinerad, i slutet på april var det 7%. Ungefär 40% av öborna har fått sin första spruta.

Dödsfall

Under månaden har ytterligare 19 dödsfall redovisats. Antalet avlidna med Covid-19 är nu 840.

Efter att ha rapporterat löpande om coronaläget sedan utbrottet i februari 2020 hoppas vi nu att detta är vår sista rapport. Nu räknar vi med normalläge. Händer något allvarligt med smittan så skriver vi naturligtvis igen. 

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).