Bättre kontroll av arbetstid

Förra året fick hälften av alla anställda i spanska företag inte betalt för sin övertid.

Det rörde sig om åtskilliga miljoner arbetstimmar. Konsekvensen blev – förutom inga extra euro i plånboken – att arbetsgivarna inte täckte upp för sociala kostnader.

Den anställde fick därför inga pensionspoäng för sitt extraarbete.

Att arbetsgivarna kunnat uppträda så här är kanske inte konstigt med en arbetslöshet, som tidvis legat över 20 procent.

Sedan mitten av maj i år gäller skärpta krav på företagen. Men ett EU-direktiv och lagstiftning måste till för att ändra sakernas tillstånd.

Nu ska alla företag, stora som små, registrera varje arbetad timma. Att de följer lagen kommer att kontrolleras regelbundet och böter väntar den som fuskar.

Att det finns risk för slarv och fusk står klart redan efter några veckor. Från Mallorca rapporteras att hotellanställda har tvingats skriva under falska arbetsscheman. Scheman som visar färre arbetade timmar än de verkliga.

Arbetsgivarna klagar också på merarbete, extrakostnader och onödig byråkrati. Och att lagen är otydlig och inte ger handfasta instruktioner hur registreringen ska gå till.

Även de stora fackförbunden i Spanien höjer ett varnande finger: saknar företaget en fackförening så är de anställda utlämnade till arbetsgivarens godtycke.

Det är ju upp till företaget hur registreringen av arbetstiden ska gå till.

Men vinnare är ändå alla anställda, som tidigare gått hem från sin övertid utan en extra slant i fickan.

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).