Last time to see me before I die

John Cleese är känd över hela världen för sin brittiska humor och att hans senaste turné ”Last Time To See Me Before I Die” har pågått i över 5 år. […]

Renare vatten i Palmabukten

Palmas borgmästare, José Hila har meddelat att den stora tank som byggts intill reningsverket i Palma snart är klar. Utgrävningen av tanken började den 20 januari och den kommer att […]