Partygator stängs

Ansvariga i Palma kommun går snabbt till handling efter att fått rapporter och filmer från polisen om helgens festande i vissa delar av Palma. Kommunen har fattat beslut att stänga […]

Osårbara ungdomar oroar

I Spanien, med knappt 30 000 avlidna sedan de smittats av covid-19, är mindre än en (1) procent under 30 år. Gott så. Men då unga människor drabbas relativt lindrigt, så […]