Fler bostäder

Sedan 2014 ökar bostadsbyggandet stadigt varje år på Mallorca. Just nu färdigställs knappt 2 000 en- och flerfamiljshus på ön. Och utsikterna fortsätter att vara ljusa för bostadssökanden. Nästan 2 500 […]