Våld mot kvinnor

Fler kvinnor i Spanien vågar äntligen träda fram och vittna om relationer präglade av våld och sexuell utsatthet. I fjol anmäldes nästan 170 000 fall av könsrelaterat våld till de spanska […]