Spanska förnamn

När spanska barn döptes på 1930-talet fick flickorna heta Maria och pojkarna José. Mer än hälften av barnen fick dessa namn. När Spaniens välstånd började öka, på 1960-talet, blev det […]

Misskött världsarv

Ett världsarv är en unik kultur- och naturmiljö som ska bevaras för framtida generationer. Här ryms också naturfenomen som glaciärer och fossilfyndigheter. Utmärkelser som ger kulturell status, men också ställer […]