På gång – Trädgårdsmässa

I Puerto Portals ordnas under tiden 27-29 maj en spännande trädgårdsmässa, Botánica Insólita. Här kommer att finnas växter, redskap, florister, trädgårdskonst, förnybar energi, trädgårdsdesign och återvinning. För den hungrige och […]

Fler poliser

Palmas politiker och högsta polisbefäl är överens – det behövs större polisnärvaro på flera områden. Det gäller krafttag mot prostitution, drickande på öppna platser (botellón),  gatuhandel och spel. Men även […]