Veckans bild

Julbelysningen har tänts i Palma foto: Elizabeth Ekman

Spanien stämmer Volkswagen

Först manipulerade Volkswagen sina dieselmotorer att vid test visa lägre utsläpp av miljöskadliga kväveoxider. Sedan ökades skandalen på efter tester som pekade ut att även vissa bensindrivna modeller var riggade. […]