Spanska är populärt

Engelskan är obligatorisk som andra språk för svenska högstadielever liksom för de flesta i andra europeiska länder. När svenska ungdomar därefter får välja blir det spanska för 43,5% av eleverna, […]