Utflyttningen från Spanien

Spanien har varit ett land med stor invandring, framförallt kommande från Sydamerika. I och med att ekonomin blev sämre och arbetslösheten ökade, flyttade invandrarna tillbaka till sina hemländer. Nu har […]