Stenmurarna – ett kulturarv

De vackra stenkonstruktionerna, mest murar, du kan se överallt på Mallorca har förts upp på Unescos lista över immateriellt kulturarv (Representative List of the Intagible Cultural Heritage of Humanity).

”Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring”.

Kunskapen om hantverket att bygga en stenmur, eller använda den konstruktionen, är viktig. Så viktig att regeringen är ansvarig för att den bevaras och förs vidare till nya generationer.

Stenkonstruktionerna görs genom att stenarna staplas på varandra utan att använda andra material – utom ibland lite torr jord/sand.

Stabiliteten är viktig och ordnas genom att stenarna väljs och placeras noggrant. Konstruktionen finns i de flesta fall på landsbygden, främst i branta terränger. Förekommer förutom här hos oss även i Kroatien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien och Slovenien.

Stenkonstruktionerna har använts av människor från deras tidiga historia till idag. Murarna spelar en viktig roll för att förebygga jordskred, översvämningar och laviner.

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).