Sänkt fart och fler cykelbanor

Trafiken i Palma är intensiv.

Staden har platssiffra två i Spanien när det gäller trafikstockningar. Generellt är högsta fartgräns i Palma 50 kilometer i timmen. Även för trånga, enkelriktade gator. Undantag finns bland annat i Gamla stan. Här är högsta tillåtna hastighet 30 kilometer. Den fartbegränsningen känner inte alla bilister till eller respekterar. Inte heller att gående och cyklister har företräde.

Nu vill stadens trafikansvariga ta ett ordentligt tag om problemen med fart och trängsel. Och samtidigt locka fler att cykla.

Tanken är att välja ut ett par stadsdelar och starta pilotprojekt med syfte att kombinera sänkt fordonshastighet med utbyggda cykelbanor. Samtidigt visa att stadens styrande tar trafikproblemen på allvar.

text: John Öjhammar

Sankt fart Mallorca2

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).