Missnöjda kunder

Facua-Consumidores är en intresseorganisation som tar tillvara konsumenternas intressen.

Den finansierar sin verksamhet med medlemsavgifter och offentliga bidrag. Man startade 1981 och arbetar över hela Spanien.

Nästan 300 000 privatpersoner är medlemmar.

2017 tog man sig an 64 000 frågor och nästan 23 000 klagomål från konsumenter.

Oftast klagade spanjorerna på banker och finansinstitut.

Knappt 14 500 bankkunder vände sig till Facua för hjälp förra året. Betyder två tredjedelar av alla klagomål och en ökning från 2016 med över 13 000.

Facua talar om ”ett jordskred”.

I centrum står bankernas ränteklausuler, som är så konstruerade att låntagarna inte fullt ut fått lägre räntekostnader under krisåren.

Trots kraftiga räntefall.

Men även andra avgifter och rådgivning har skapat missnöje och klagomål.

Som nummer två placerade sig teleoperatörerna och de stod för 15 procent.

Klagomålen handlade om felaktiga höjningar av taxor, förvanskade avtal, debiteringar även sedan avtalet sagts upp och missvisande reklam.

Bilåterförsäljarna hamnade på tredje plats.

Främst Volkswagens fusk med uppgiften om bilarnas utsläpp av koldioxid resulterade i att närmare 1 100 bilägare fortsatte att vädra sitt missnöje.

När skandalen kulminerade under 2016 vände sig över 8 000 till Facua.

Som fyra landade elbolagen. Knappt 1 000 abonnenter protesterade mot felaktiga fakturor och otydliga kontrakt.

Via Facua.

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).