Mest könsrelaterat våld

Under andra kvartalet 2021 har antalet anmälningar om könsrelaterat våld på Balearerna ökat markant jämfört med samma kvartal 2020, som också var ett pandemiår.

Under kvartalet har 1 574 anmälningar gjorts, en ökning med 14,8%. Antal offer var 1 510, en ökning med 12,1%.

På Balearerna är antal offer 25,7 per 10 000 kvinnor.

Det finns fler offer på öarna än i någon annan region i Spanien. Landet som helhet hade 16,6 offer/10 000 kvinnor.

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Anmäl, anmäl och anmäl!

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).