I väntan på cykelväg

Att cykla på Mallorca blir mer och mer populärt. Inte bara bland tävlingscyklister utan även bland nöjestrampare. Att ta en tur längs havet från centrala Palma ut mot Arenal utan störande biltrafik är ett måste.

Och nätet av cykelvägar byggs ut och förbättras.

På norra Mallorca har sedan närmare tio år funnits planer på en avskild cykelväg från Alcudia, över Playa de Muro, förbi Can Picafort bort till Son Real.

Cykelvägen skulle löpa parallellt med vägen mot Artà, som är mycket livligt trafikerad av både bilister och cyklister.

Pengar till projektet finns reserverade sedan länge.

Tre kommuner är berörda – Alcudia, Muro och Santa Margalida. Och här finns haken. Medan Alcudia och Santa Margalida länge velat se cykelvägen förverkligad, så har Muro stött på problem med regionens miljödepartement.

Skälet är att vägens sträckning går genom naturreservatet S´Albufera, som sorterar under miljödepartementet. Departementet kräver att vissa avsnitt av cykelvägen genom naturreservatet ska dubbleras. Och ska en väg dras och mark upplåtas då ska berörd kommun, alltså Muro, betala en kompensation.

Medan knutarna löses upp, får cyklisterna vänta på sin väg.

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).