Coronavirus – läget i mars

Nu har vi följt utvecklingen av coronaviruset i mer än ett år, med olika tider mellan rapporterna. Framöver kommer månatliga uppdateringar för att fortsätta visa utvecklingen.

Trenden på smittspridningen är fortsatt ner, i mitten på månaden hade den sjunkit med 90% sedan mitten på januari. För att omkring den 24 mars gå upp lite igen och då gick Mallorca från intervallet ”lågrisk” till nästa nivå – ”medelrisk”. Myndigheterna räknar med att antalet nya fall är fler än 50 per 100 000 invånare under en två veckors period.

Belastningen på vården minskar också – det ligger cirka 50 patienter med covid-19 på sjukhusen. Så lågt har det inte varit sedan juli 2020.

Smittläget

Den brittiska varianten av coronviruset är mest vanlig på Balearerna och den står för drygt 70% av de nya smittade. Varianten är mer smittsam och orsakar fler sjuka som behöver vård särskilt bland de äldre och detta oroar myndigheterna. Mest växer smittan i kontakterna med vänner och familj, inte så mycket på arbetsplatser eller andra offentliga rum.

Under hela perioden har 1 300 virusfall hittats. Totalt har cirka 57 500 drabbats av coronaviruset sedan utbrottet i började av februari 2020.

Sjukhusläget

Den första mars fanns 100 personer på sjukhus med Covid-19 och cirka 50 på intensiven. Nu en månad senare är det väsentligt bättre, cirka 50 ligger på sjukhus. På intensiven finns cirka 20 patienter och då är kapaciteten utnyttjad till 10%.

Vaccinering

Vaccinering pågår för fullt även under påskdagarna. I dagsläget är 3,9% av befolkningen fullt vaccinerad. Myndigheten räknar med att alla som är 80+ ska vara vaccinerade efter påsk.

Dödsfall

Under månaden har ytterligare 52 personer avlidit och totalt sedan pandemin startade är det 779 dödsfall med Covid-19.

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).