Bankerna avskedar

De spanska bankerna sysselsatte 2008 närmare 300 000 personer. Så slog den ekonomiska krisen till och bankledningarna tvingades till massuppsägningar.

Mellan 2008 och 2015 miste 75 000 anställda jobbet. Och fram till 2019 kommer ytterligare 45 000 tvingas söka annat jobb.

Orsaken är inte bara den utdragna lågkonjunkturen. Under de senaste åren har tillväxten i den spanska ekonomin skjutit fart och arbetslösheten långsamt börjat sjunka tillbaka.

En viktig förklaring till fortsatta personalnedskärningar är i stället en föråldrad struktur och ett tydligt skifte i kundbeteendet. Och kvarvarande problem med fastighetslån.

Spanien är det land inom EU med flest bankkontor per innevånare. I siffror betyder det 8.6 kontor per 10 000 innevånare. Genomsnittet för unionen är 5 kontor. Sverige hamnar precis på snittet.

Anpassning till internationell konkurrens är ett måste. De spanska bankerna skär därför ner och stänger kontor på löpande band. Under krisåren har 13 000 bankfilialer försvunnit.

Och nedläggningarna fortsätter. De närmaste åren kommer ytterligare 3 000 kontor att slå igen. Misslyckas man kommer en redan pressad lönsamhet att bli ännu mer kännbar.

Även internet tvingar fram rationaliseringar.

Särskilt yngre kunder väljer nätet för sina bankaffärer. De utför själva de rutinärenden som bankfolket tidigare sysselsattes med. Besöken på kontoren blir färre och behovet därefter.

Färre anställda behövs.

text: John Öjhammar

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).