Palmas flygplats moderniseras

AENA kommer att investera 412 miljoner euro på att modernisera Palma flygplats under de kommande två åren. De viktigaste åtgärderna kommer vara hela bagagekontrollsystemet, ETE-systemet, ombyggnad av terminalområdena i modulerna A och D och åtgärder för att förbättra hållbarheten på flygplatsen.

Dessa åtgärder tas upp i Airport Regulation Document (DORA), som fastställer att flygplatsen i Son Sant Joan inte kommer att byggas ut under de kommande fem åren och att de investeringar som kommer att genomföras är av ”strategisk karaktär för att bygga om hela terminalområdet”.

Med denna strategi menar AENA kommer de att förbättra den infrastruktur som invigdes i april 1995 och som behöver en brådskande uppdatering för att inte bli föråldrad och för att uppfylla krav från flygplatsoperatörer, främst flygbolag.

Just nu pågår arbeten i terminalområdet i modul A-byggnaden som kommer pågå fram till 2024.

AENA gör också framsteg i arbetet med att byta säkerhetsutrustning för incheckat bagage där budgeten syftar till att anpassa sig till de regeländringar som fastställts av Europeiska unionen. Det är ett storskaligt projekt som innebär att säkerhetssystemen för incheckat bagage ändras.

Flygplatsen arbetar också för att göra flygplatsen alltmer hållbar och göra verksamheten koldioxidneutral.

I nästa genomförandefas, inom denna strategi, anpassas parkeringsbyggnaden för att kunna installera solcellspaneler. Ombyggnaden av de kommersiella områdena i terminalbyggnaden är också inplanerade liksom förbättringsåtgärder i elsystemet samt nya räddnings- och brandsläckningstjänsten (SEI) som ligger i flygplatsens norra del.

Källa: Ultima Hora

Bild: Depositphotos

Relaterade nyheter

En besvikelse för Palmas flygplats

Ny teknik för handbagage på Palmas flygplats

Spårvagn från Palma till flygplatsen

Palmas flygplats har flest antal direktförbindelser i Medelhavsområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Senaste nyheter

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).

Annonser
Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev!

Får du inget bekräftelsemail – hör av dig till mallorcanyheter@gmail.com
(Glöm inte att titta i din skräppost).